โหลด ...โหดมาก
และ F5 ด้วยคับ
 
 
เวลาในการ์ตูนกับไฟล์ไม่ตรงกั 
เพราะตอนที่วาดผมไม่ค่อยแน่ใจในเวลาในตอนนั้นน่ะค๊าบ